Публикация

Какво представлява скринингът на очите?

Скринигът не е преглед. Терминът скрининг означава пресяване и именно това е неговата същност


Относно същността на скрининга, професорите по оптометрия и практикуващи детски оптометристи Мареиа Пачеко и Елън Сварвърууд казват: Скринингът не е преглед. Целта на скрининга е да бъдат идентифицирани децата, които имат някакъв проблем със зрението и те навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог.” Често децата много успешно прикриват различни зрителни дефицити (те самите не знаят, че не виждат добре) и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно като недостиг на внимание, свръх активност, неспособност за учене и др.

Терминът скрининг означава пресяване и именно това е неговата същност – чрез тестове, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок риск и да им се предложи допълнителна информация, доуточняващи изследвания и ако е необходимо, лечение.

Съгласно дефиницията на Световната здравна организация (СЗО), „Скрининг е (предполагаемо) откриване на непроявена болест чрез тестове и процедури, които могат да се приложат бързо. За да бъде успешен, скринингът трябва да е организиран, да обхваща значителна част от здравите хора в определена възраст, които биха могли да са в риск и да осигурява равен достъп и равномерен обхват на всички, подлежащи на даден скринингов тест.”

БЕЗПЛАТНИЯТ ОЧЕН СКРИНИНГпо време на кампанията на KWIAT за профилактика на детското зрение ще се извършва с авторефрактометър. Апаратът позволява обективно изследване на рефракцията (пречупвателна сила) на оптичните среди на окото – роговица и леща. Авторефрактометрията дава общата пречупвателна сила на окото в диоптри и помага при изписването на очила. Скринингът с авторефрактометър позволява добра предварителна оценка на зрителната острота и е подходящ за деца в училищна възраст. Децата, при които този тест за обективна рефракция покаже отклонения от нормата, е много вероятно да имат нужда от корекция на зрението. За тях ще бъде препоръчано да посетят офталмолог за обстоен преглед.

Всичко за кампанията на KWIAT за безплатен очен скрининг, може да намерите ТУК

Още полезна информация по темата за здравето на очите, може да намерите ТУК

Снимка:Скрининг, извършен от KWIAT и оптичен център „Роденщок” във 2-ри б клас на 22 СОУ "Георги С. Раковски" през 2014 г.

Фото: © KWIAT

" }-->

Коментари

Скринингът не е преглед ,а означава пресяване и чрез тестове, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок риск и да им се предложи допълнителна информация, доуточняващи изследвания и ако е необходимо, лечение. Прегледът е извършване на изследвания и процедури наложени от определени оплаквания на пациента.

Скринингът не е преглед. Целта на скрининга е да бъдат идентифицирани децата, които имат някакъв проблем със зрението и те навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог.

Скринингът е метод за "пресяване" с цел откриване на хора, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, което още е непроявено клинически. При вече последващ преглед целенасочено се изследва пациентът с оглед потвърждаване или отхвърляне на предполагаема диагноза.

Скринингът не е преглед, пресяване. Целта на скрининга е да бъдат идентифицирани децата, които имат някакъв проблем със зрението и те навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог.

Скринигът не е преглед- означава пресяване. Целта на скрининга е пациентите с проблеми със зрението навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог.