Публикация

Права на пациентите - Европейска харта

Хартата на пациентските права очерта редица водещи принципи, касаещи правата на пациента


Какви права имаме като пациенти? 

През Ноември 2002 година бе приета Европейската харта за правата на пациента, в която бяха установени 14 права на пациента. С дефинирането на тези права в Европейска харта се инициира подкрепа и насърчаване на тяхното прилагане както на национално, така и на Европейско ниво. Хартата на пациентските права очерта редица водещи принципи, касаещи правата на пациента:

Вижте 14-те права на пациента, според Европейска харта за правата на пациентите ТУК 

Коментари