Медицинските  специалистите са информирани за изискванията при лечението на артрит
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
Медицинските  специалистите са информирани за изискванията при лечението на артрит

Медицинските специалистите са информирани за изискванията при лечението на артрит

Твърденията, че срещи и дискусии с представители на пациентите по отношение на новите изисквания не е имало, са неверни

Във връзка с проведената днес, 2.09.2015 г., пресконференция на пациентските организации, които защитават пациентите с ревматологични заболявания и появили се в медиите твърдения относно Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ (публикувани на официалния сайт на институцията www.nhif.bg), информираме следното:

Твърденията, че срещи и дискусии по отношение на новите изисквания не е имало, са неверни – проведени са над 4 срещи от началото на юли 2015 г., за да бъдат изгладени всички предизвикателства, като в срещите са участвали експерти от НЗОК, пациентски организации, проф. д-р Рашо Рашков – национален консултант по ревматология, проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология, както и изтъкнати специалисти ревматолози от страната. Ангажимент да предоставят на НЗОК до 4 август 2015 г. предложения за промени в Изискванията, които да отразяват вижданията и на пациентските организации, и на специалистите ревматолози, поеха проф. д-р Рашо Рашков – национален консултант по ревматология, и проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология. Предложенията бяха получени в НЗОК на 17 август 2015 г.

С писмо от 21.08.2015 г. НЗОК е информирала районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и Комисиите за експертиза за влезлите в сила Изисквания за лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ.

Очаква се промените в Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ, които са свързани с диспансеризацията на пациентите с ревматологични заболявания, да бъдат факт до края на октомври 2015 г.

На проведените две заседания на Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО към НЗОК на 27 август 2015 г. са разгледани документите на всички пациенти, които са подали документи до тази дата. Документите са разгледани и са приложени старите правила за отпускане на скъпоструващо лечение. Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО към НЗОК ще разглежда по новите правила документите на пациентите от 1 септември 2015 г. 

Мнения