Публикация

Медицинските специалистите са информирани за изискванията при лечението на артрит

Твърденията, че срещи и дискусии с представители на пациентите по отношение на новите изисквания не е имало, са неверни


Във връзка с проведената днес, 2.09.2015 г., пресконференция на пациентските организации, които защитават пациентите с ревматологични заболявания и появили се в медиите твърдения относно Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ (публикувани на официалния сайт на институцията www.nhif.bg), информираме следното:

Твърденията, че срещи и дискусии по отношение на новите изисквания не е имало, са неверни – проведени са над 4 срещи от началото на юли 2015 г., за да бъдат изгладени всички предизвикателства, като в срещите са участвали експерти от НЗОК, пациентски организации, проф. д-р Рашо Рашков – национален консултант по ревматология, проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология, както и изтъкнати специалисти ревматолози от страната. Ангажимент да предоставят на НЗОК до 4 август 2015 г. предложения за промени в Изискванията, които да отразяват вижданията и на пациентските организации, и на специалистите ревматолози, поеха проф. д-р Рашо Рашков – национален консултант по ревматология, и проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология. Предложенията бяха получени в НЗОК на 17 август 2015 г.

С писмо от 21.08.2015 г. НЗОК е информирала районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и Комисиите за експертиза за влезлите в сила Изисквания за лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ.

Очаква се промените в Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ, които са свързани с диспансеризацията на пациентите с ревматологични заболявания, да бъдат факт до края на октомври 2015 г.

На проведените две заседания на Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО към НЗОК на 27 август 2015 г. са разгледани документите на всички пациенти, които са подали документи до тази дата. Документите са разгледани и са приложени старите правила за отпускане на скъпоструващо лечение. Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО към НЗОК ще разглежда по новите правила документите на пациентите от 1 септември 2015 г. 

" }-->

Коментари