Публикация

Конференцията 50 г. Европейско фармацевтично законодателство ще се състои в Брюксел

Форумът ще направи преглед на постиженията в тази сфера през последния половин век


На 28 септември 2015 г. в Брюксел ще се състои Конференция, която ще отбележи 50 г. от приемането на първото фармацевтично законодателство в ЕС. Форумът ще направи преглед на постиженията в тази сфера през последния половин век, като ще се фокусира върху бъдещата роля на европейското фармацевтично законодателство за опазване на здравето на гражданите в ЕС и в света. Друг фокус ще е промотирането на новости в науката, иновацията и публичното здраве. Въпреки огромните постижения предизвикателствата все още са много. 

Тези предизвикателства могат да бъдат разгледани от различните перспективи на различните участници във фармацевтичния сектор. На конференцията ще бъдат обменени мнения и становища от страна на представители на националните правителства, медицинските специалисти, академични среди и пациентски групи. 

Конференцията можете да проследите онлайн чрез видео стрийминг на линка тук

Пълната програма е в прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Програма на Конференцията 50 г. Ев...

Коментари