Публикация

Доц.д-р Пламен ГАЦОВ, методичен ръководител на кардиологичното отделение на МБАЛ „Дева Мария“: Ще въведем нови методи, за да подобрим кардиологичната помощ в МБАЛ „Дева Мария“

Това е нова болница, с модерна апаратура, добър млад екип, който има желание да работи съвременна медицина.


Доц.д-р Пламен Гацов е едно от известните имена в българската кардиология. Има над 20-годишен стаж. Доцент е по кардиология и доктор на медицинските науки. Работил е в Националната кардиологична болница в София, а от няколко години е началник на кардиологичната клиника УБ „Лозенец“. Преподавател към Медицинския Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Притежава лицензи по Интервенционална кардиология и експертно нивона Ехокардиография . Стипендиант на Европейското кардиологично дружество. Има над 160 публикации у нас и в чужбина.

Преди месец прие предложението на ръководството на МБАЛ „Дева Мария“ - Бургас и стана методичен ръководител на Каридологичното отделение.

-Доц.д-р Гацов, какво ще се опитате да постигнете като методичен ръководител на Кардиологичното отделение на МБАЛ „Дева Мария“?

-Целта на моята консултантска дейност е да се повиши качеството на работата в ангиографската лаборатория, да се въведат нови методики, които да обогатят лечението на пациентите и изобщо да се подобри кардиологичната помощ в региона. В колаборация с чудесните колеги, които работят тук – д-р Елена Дочева, д-р Пламен Пенчев, д-р Мехмедов, д-р Пандев, смятам, че ще работим отлично в полза на пациентите.

-Кога ще преглеждате в Бургас и какви консултации ще извършвате?

-По три-четири пъти на месец, което означава работа, както в Ангиографската лаборатория, така и консултации в Медицински център „Света София“ в Бургас. Пациентите, които искат консултация може да заповядат тук, или в МЦ „Света София“.

-МБАЛ „Дева Мария“ е една от най-динамично развиващите се болници в страната. Как я виждате като специалист отвън?

-Това е една нова болница, с модерна апаратура, добър млад екип, който има желание да работи съвременна медицина. Според мен има голямо бъдеще. Радвам се, че ръководството се старае да е в крак с новостите в сектор здравеопазване.

-Какви са иновативните методи на лечение, които ще се опитате да приложите в МБАЛ „Дева Мария“?

-Освен инвазивните намеси по съдовете на сърцето, които се правят тук от няколко години и са залегнали добре в работата на болницата, ще разширим интервенциите в други съдови областни. Например – съдовете на долните и горни крайници, коремната кухина, екстракраниалните съдове, а да се надяваме, на по-късен етап и на интракраниалните съдове. Практически няма съдова област на тялото, която да не може да се интерменира.

-Действително кардиологията се развива изключително динамично. Ще успеете ли да сте в крак с новите технологии и възможностите за лечение, които отварят те?

-Стараем се. Съвременната инвазивна кардиология става все по-широкоспектърна и почти няма съдове, които да не могат да бъда интервинирани. Сърдечно-съдовите заболявания продължават да са враг номер едно за балгарския пациент. Най-често ние се борим с атеросклеротичните стестения, запушването на съдовете, но разбира се има и други състояния, които са в полезрението на инвазивната кардиология. Например – лечението на тежката артериална хипертония с т.нар. ренална денервация, която съществува в МБАЛ „Дева Мария“. Така също и лечението на туморни заболявания с емболизации, лечението на някои видове кардиомиопатии. Спектърът на сърдечно-съдовата патология, която е обект на инвазивната кардиология става все по-широк и по-широк. Това е едно предизвикателство към нас да сме на вълната на събития що се касае до тази област. В това отношение, целите, които си поставя раководството на болница „Дева Мария” са похвални и аз смятам, че със съвместните ни усилия и наличната чудесна болнична база, ще успеем да бъдем особено полезни, в името на здравето на нашите болни.

Коментари