Публикация

Излезе новото Фармако-терапевтично ръководство по детска хематология и онкология

То е публикувано от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти


Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти публикува новото Фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология. 

Можете да намерите ръководството, като отворите прикачения по-долу файл. Ще търсите в него удобно с клавишната комбинация Ctrl + F, след което пишете в полето, което се отваря, търсената дума. 

Прикачени файлове

Фармако-терапевтично ръководство п...

Коментари