Публикация

Лицевите аномалии и проблемите на пациентите дискутират на Международна среща на експерти в МУ-Пловдив

10 работни групи от експерти ще заседават за обсъждане на конкретни мерки, свързани с преодоляване на психологическите и социални проблеми на хората, неудовлетворени от външния си вид


От 8 до 10 септември 2015 година Медицински университет–Пловдив е домакин на Международна акция по програма COST(European COoperation in Science and Technology) за координация на изследователски мрежи в Европа. Инициативата се подкрепя от Европейската фондация по наука и Европейските рамкови програми за изследвания и технологично развитие.

Три дни Аудиторният комплекс на МУ Пловдив ще предостави ресурс за над 50 експерти от 30 страни на Европа и Америка, от Австралия и Нова Зеландия, представляващи десетки организации от университети, институции по здравни грижи, обществено здраве, професионални здравни организации.

За първи път МУ-Пловдив е участник в COST акция, подкрепена от Европейската фондация по наука и Европейските рамкови програми за изследвания и технологично развитие.

За първи път в България се дискутират проблеми, свързани със справяне с физическите и психологическите последици при неудовлетвореност от външния вид - интегриране на научните проучвания по проблема с практиката, възприемане на външността в мулти-етническа среда, ролята на интернет и социалните медии. Акценти в срещата са постиженията при лечение на пациентите в различните географски региони и необходимост от хармонизация на научните изследвания и алгоритми на поведение в институциите, ангажирани с проблемите на деца или индивиди с лицеви и други аномалии във външния вид“ – това обясни проф. д-р Мариана Мурджева, заместник-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност на МУ Пловдив.

През последните години се установи, че външният вид има голямо значение за професионалната и личната реализация при хора с видими различия.Tова се оказва вярно дори и когато липсват видими различия, а става въпрос за разстройство в оценката за собствената представа на индивида за самия него. Отчасти проблемът е породен и от промените в ценностната система в обществото и влиянието на медиите, които успяват да внушат на младите хора, че външният вид има пряко отношение към реализацията им. Оттук е и големият интерес към естетичната хирургия през последните години. Здравната система едва сега се замисля за цялостно, комплексно лечение при хора с вродени или придобити видими различия. Същевременно държавните институции често стоят неубедително, когато вследствие на недобра медицинска практика се стига до увреждания и заболяване при неуспешни козметични интервенции. Това е повод проектът да се превърне в COST акция и различни специалисти да създават полезни контакти на тези конференции и съвместни научни изследвания в тази област.”, подчерта проф. Д-р Юри Анастасов - Делегат на акцията и член на Управителния съвет за България и МУ-Пловдив в COST Акцията, Ръководител на Секцията по пластична и краниофациална хирургия в университета.

Първия ден, 8 септември, е отворен за участие на млади учени, докторанти и студенти на МУ-Пловдив. Лектори са изтъкнати чуждестранни учени по проблема (от Великобритания, Франция, Литва, Нова Зеландия, България, в т.ч. проф. Никола Румсей (отЦентъра за изследвания по проблеми на външния вид, Секция по психология, в Бристол, Великобритания) и проф. Мартин Персон (отУниверситет в Бристол, Великобритания) - научен секретар на Управителния съвет на COST акцията.

МУ-Пловдив се представя от лекторите проф. д-р Юрий Анастасов - пластичен хирург, и проф. д-р Дроздстой Стоянов - психиатър.

През останалите два дни 10 работни групи от експерти ще заседават за обсъждане на конкретни мерки, свързани с преодоляване на психологическите и социални проблеми на хората, неудовлетворени от външния си вид.

Сред официалните гости на форума бяха заместник-областния управител Христо Грудев, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването доц. Д-р Христо Хинков.

Срещата е и поредното високо престижно международно събитие, организирано в чест на 70-годишнината на Медицински университет - Пловдив.

" }-->

Коментари