Публикация

Първи национален конгрес по невросонология с международно участие

Основен акцент на форума са новостите в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания с фокус върху диференцираното лечение на мозъчния инсулт


На 2-4 октомври 2015 година в хотел „Маринела” в град София Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика отбелязва своя 10-годишен юбилей с провеждане на Първи национален конгрес с международно участие. Регистрирани за участие са над 200 делегати от Австрия, България, Грузия, Македония, Сърбия, Русия, Швейцария, Китай и Кипър, както и студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински университети и Националната спортна академия „В. Левски”. 

Основен акцент на форума са новостите в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания с фокус върху диференцираното лечение на мозъчния инсулт. Специален гост-лектор е изобретателят на транскраниалната доплерова сонография проф. Рюн Аслид, който ще открие конгреса на 2 октомври 2015 г.

Конгресът се съпътства от сателитен симпозиум на тема „Иновации в медицината”, организиран съвместно с Българската академия на науките и изкуствата и Сръбската кралска академия на науките и изкуствата. 

В три практически семинара ще се дискутират възможностите за създаване на национален регистър на мозъчните инсулти, използването на мултидисциплинарен подход при редки случаи в неврологията и прилагането на специфични сестрински грижи при социално значими неврологични заболявания. 

Организирани са постерни сесии с участие на млади учени и студенти по медицина от кръжока по неврология към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика е авторитетна неправителствена научна организация, създадена през 2005 г. Тя налага политика на непрекъснато обучение и професионално издигане на своите членове и предлага на българското здравеопазване високо квалифициран и европейски сертифициран човешки ресурс в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система в цялата страна. Асоциацията е водеща във въвеждането на световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията у нас. Тя издава двуезично (българо-английско) периодично научно списание “Невросонология и мозъчна хемодинамика” и има собствени страници в интернет (www.neurosonology-bg.com) и уикипедия (www.bg.wikipedia.org).

НАЦИОНАЛЕН СПРАВОЧНИК „БЪЛГАРСКА НЕВРОСОНОЛОГИЯ. КОЙ КОЙ Е”

Това е първо издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, в което за първи път се представят базите за обучение по невросонология и българските невросонолози по нива на компетентност. Справочникът е навигатор за избор на специалисти по ултразвукова диагностика на нервната система в цялата страна и е достъпен онлайн на адрес www.neurosonology-bg.com

" }-->

Коментари