Публикация

Проект на Медицински стандарт по спешна медицина

Степента на спешност се определя от клиничното състояние на пациента и се дефинира като скоростта на предприетата интервенция или спешни медицински действия за постигане на оптимален и най-благоприятен клиничен изход от спешното състояние или заболяване


Настоящият стандарт се отнася до осъществяване и провеждане на качествени и навременни профилактични и диагностично-терапевтични дейности в обхвата на специалността Спешна медицина при всички спешни пациенти, независимо от техния пол, възраст, религия, гражданство, националност, местоживеене, социален, здравноосигурителен или здравнозастрахователен статус.

Степента на спешност се определя от клиничното състояние на пациента и се дефинира като скоростта на предприетата интервенция или спешни медицински действия в обхвата на специалността Спешна медицина, която е необходима за постигане на оптимален и най-благоприятен клиничен изход от спешното състояние или заболяване.  

Целият проект можете да видите в прикачения по-долу файл:

Прикачени файлове

Проект на медицински стандарт по с...

Коментари