Публикация

Темпераментът на детето е извън контрола на родителите


Според канадско проучване родителските качества не могат да повлияят на детския нрав.

Темпераментът на бебето се определя от комбинацията между ген и индивидуален модел на мозъчна активност.

По време на изследването, публикувано в Psychological Science journal, е проследена активността в мозъка при 9-месечни бебета. Майките  попълнили въпросници за поведението на децата си след около 3 години, а учените събрали ДНК проби за анализ.

Резултатите показват, че децата, които имат по-голяма активност в левия фронтален дял на мозъчната кора (кортекс) и по-дългата версия на гена DRD4,  са по-кротки и лесно могат да бъдат успокоявани. Децата с по-дългата версия на гена и активност в десния фронтален кортекс имат повече поведенчески проблеми.

Активността в мозъка играе роля за различното влияние, което оказват гените върху детския темперамент, допълват учените. 
" }-->

Коментари