Публикация

Значимостта на циркулиращите туморни клетки при пациенти с рак на простатата, подложени на лъчетерапия

Значимостта на циркулиращите туморни клетки при пациенти с рак на простатата, подложени на лъчетерапия


След поставяне на диагноза за рак на простатата, една от най-често прилаганите интервенции в клиничната практика е хирургично премахване на простатата, заедно с част от прилежащите тъкани (радикална простатектомия). Впоследствие се проследяват нивата на туморния маркер PSA (prostate-specific antigen) в кръвта на пациентите. Този показател, както и някои патологични характеристики (показател на Глийсън и др.), обаче, се оказват недостатъчно информативни по отношение на локализацията на евентуални рецидиви. Липсата на такава информация е значим проблем, тъй като на базата на нея могат да се вземат различни решения за терапия. Ако рецидивът е локализиран в областта на простатата, лъчетерапията би била възможен вариант за лечение. Ако обаче болестта се е разпространила в повече органи, локалното облъчване няма да има ефект. Затова идентифицирането на нови биомаркери, които да разграничат пациентите с различно разпространение на рецидиви е от изключителна важност.

След оперативно премахване на простатата се прилагат два вида лъчетерапия, според степента на развитие на тумора – адювантна и помощна. Адювантната лъчетерапия е метод, който се прилага за убиване на метастазиращи туморни клетки, след отстраняване (резекция) на първичен тумор. Тази терапия се назначава при ниска диференциация на тумора. В тези случаи туморите са агресивни, лесно метастазиращи и прилагането на таргетна или хормонална терапия е неефективна. Помощната лъчетерапия се прилага при неметастазиращи първични тумори, след резекция. Терапията е локална, като в случая на рак на простатата се облъчва простатичното легло и прилежащите лимфни възли. Терапията е лека и не засяга качеството на живот на пациентите. Тя се назначава при силно диференцирани туморни клетки, които нямат тенденцията да метастазират. Често тази терапия е придружена от таргетна или хормонална терапия на тумора.

Изследването „Майнтрак“ изследва броя на свободно циркулиращите туморни клетки (ЦТКл) в кръвообращението, като маркер за възникване на метастази в отдалечени органи. Чрез изследването не само може да се осигури мониторинг на прогресията на онкологичното заболяване, но и пациентите да се насочват към подходяща максимално щадяща терапия. При рак на простатата и липса на свободно циркулиращи ракови клетки, лекуващите онколози се насочват към локална помощна след оперативна лъчетерапия. Изследване от януари 2015, проведено в няколко медицински института в Лондон, показва, че присъствието на ЦТКл след проведена операция може да бъде индикатор за това дали лъчетерапията би имала ефект при даден пациент, или е необходимо системно лечение. При неналичие на агресивни метастазиращи тумори, т.е. на ЦТКл, се препоръчва локално лъчелечение, заедно с таргетна или хормонална терапия за рак на простатата. При отчитане на ЦТКл се препоръчва преминаването към т.нар. системна терапия, включваща адювантна химиотерапия.

НМ Дженомикс предлага изследването „Майнтрак“, както и изследване на химиочувствителността на туморните клетки. Изследването се извършва в лабораторията на д-р Пахман, Байройт, Германия. За повече информация посетете нашия уебсайт или се свържете с наш консултант.


" }-->

Коментари