Публикация

Защитете себе си и децата от слънцето!

Европейският кодекс за борба с рака, който се преразглежда и може евентуално да бъде редактиран, включва препоръки, свързани с излагането на слънце.


Съгласно своя препоръка от 2006 г. относно слънцезащитните продукти, Европейската комисия се стреми да повиши информираността на потребителите за рисковете от ултравиолетовото лъчение и за това колко е важно те и децата им да бъдат добре защитени при излагане на слънце.

Това посочва д-р Юрген Фогелгезанг от отдел „Безопасност на продуктите и услугите“ към генералната дирекция „Здравеопазване и потребители“ на Европейската комисия.

Заедно с производителите на слънцезащитни продукти бяха създадени пиктограми и етикети, по които потребителите могат бързо да се ориентират. Тази маркировка присъства на почти всички слънцезащитни продукти, произведени през 2009 г.

Освен това се извършва проверка за безопасността на важната слънцезащитна съставка наночастици титаниев диоксид. Независимите научни комитети на Комисията анализират последните данни, което само по себе си е предизвикателство, тъй като оценката на наноматериали все още не е обичайна практика. Очаква се заключенията да бъдат оповестени в края на 2009 г.

Европейският кодекс за борба с рака, който се преразглежда и може евентуално да бъде редактиран, включва препоръки, свързани с излагането на слънце. В момента има два финансирани от ЕС проекта за рака на кожата: EPIDERM (Европейска инициатива за превенция на дерматологични злокачествени образования) и EUROSUN (Количествена оценка на излагането на слънце в Европа и последиците от него за здравето).

Също така започна и съвместен проект на единадесет държави членки и Норвегия за проучване на излагането на потребителите на ултравиолетови лъчи в солариумите и вкъщи посредством лампите за почерняване. Очаква се резултатите да бъдат оповестени в края на годината.

Д-р Юрген Фогелгезанг апелира:Каквото и да правите през лятото, пазете се от слънцето: защитете себе си и своите деца!

Коментари