Публикация

Циркулиращите туморни клетки – прогностичен индикатор и при рак на пикочния мехур

Проследяването на нивата на циркулиращи туморни клетки в кръвта на пациенти с рак на пикочния мехур, може значително да подпомогне лекарите в борбата със заболяването, според изследване публикувано този месец в The Journal of Urology.


Д-р Аджай Алва и екипът му имат за цел да оценят клиничната значимост на циркулиращите туморни клетки при пациенти с рак на пикочния мехур, на които е предписана неоадювантна химиотерапия с цисплатин. Кръвни проби са взети на 20 пациенти преди терапията, както и след един химиотерапевтичен цикъл. За сравнение, в изследването са включени и 11 пациента с метастазиращ рак на пикочния мехур и 13 здрави участника.

За да прочетете целия материал, моля посетете страницата на НМ Дженомикс, където се намира цялата публикация:  http://www.nmgenomix.com/bg/cirkulirashti-tumorni-...

" }-->

Коментари