Публикация

ИАЛ призова да се съобщава за нежелани лекарствени реакции


С новия правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата се въвеждат нови дирекции и ведомството ще има по-малко отдели. Това съобщи директорът на  агенцията доц. Жасмина Мирчева.

Дирекцията, която се занимава с нежеланите лекарствени реакции, ще поеме и  контрола на рекламата, на клиничните изпитания, за да може да създава независима лекарствена информация. Така ще се стимулира рационалната употреба на лекарствата, подчерта доц. Мирчева.

Около 30% от сигналите, които постъпват в ИАЛ за нежеланите реакции от лекарствата, са подавани от граждани. Затова ръководителката на агенцията призова потребителите да сигнализират за медикаменти, при които са се проявили нежелани реакции.

Доц. Жасмина Мирчева съобщи, че предстои да се въведе интегрирана система за управление на качеството.
Ще се създаде и Консултативен съвет към ИАЛ, в който ще има представители на пациентите, на правителството, парламента и др.

" }-->

Коментари