Неясно фебрилно състояние при възрастни
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Неясно фебрилно състояние при възрастни

Неясно фебрилно състояние при възрастни

сп. Обща медицина, 2015, бр. 3, стр. 61-68

Baymakova M. Fever of unknown origin in adults [in Bulgarian]. General Medicine 2015; 17(3): 61-68.

 

SJR (2015): 0.100

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Aс. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

14 септември 2015

Прикачени файлове

24_Baymakova.pdf

Мнения