Публикация

Пациентски организации се срещнаха със Симеон Дянков


Представители на  федерация "Български пациентски форум"  са запознали бъдещия финансов министър Симеон Дянков  с актуалните проблеми на здравната система и в частност на пациентите. Организацията съобщи, че са обсъдени следните въпроси:

- Изработване на информационна система за планиране и проследяване на скъпоструващи лекарства.
- Актуализация на бюджета за целево финансиране на адювантна терапия с трастузимаб при рак на млечна жлеза.
- Актуализация на бюджета за целево финансиране за контролни тест ленти за диабетици над 18 години.
- Актуализация на бюджета за целево финансиране и закупуване на диализни машини.
- Изработване на медицински стандарти по специалности.
- Отпадане на Наредба 18 за акредитация на лечебните заведения.
- Промяна на начина на ценообразуване на лекарствата в позитивния списък с цел отпадне на „най-ниска цена в група“.
- Преразглеждане на конкурса за директор на СБАЛО.

Симеон Дянков е изразил принципната си подкрепа за намиране на решения по поставените въпроси и е приел контролът по изпълнението да се осъществява съвместно от администрацията и представители на федерация "Български пациентски форум".

Принципна подкрепа е получило и искането представители на федерацията да бъдат включени в Комисията по цените, Комисията по позитивния лекарствен списък и Комисията по прозрачност. Контактите между пациентските организации и Симеон Дянков ще продължат.

Федерация "Български пациентски форум" бе създадена миналата седмица. 
Учредители станаха Центърът за защита  на правата в здравеопазването, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Фондация „Искам бебе“ и Националната асоциация на децата с диабет. Председател на Управителния съвет е Теодора Захариева.

" }-->

Коментари