Публикация

Национален конгрес по Продължителни грижи и Палиативна медицина с международно участие - ПОКАНА

В програмата са включени гост лектори от престижни университети в Европа, Япония, Израел


Уважаеми Kолеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Национален конгрес по Продължителни грижи и Палиативна медицина с международно участие (30.10.2015 – 1.11.2015), х. Хисар, гр. Хисаря.

Ще бъдат разгледани основните аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина, с акцент върху болката и нейното лечение; съвременни терапевтични алтернативи; управление и повлияване на симптомите при пациенти, нуждаещи се от продължителни и палиативни грижи; палиативни грижи в общата практика; стандарти и здравна политика в областта на продължителните и палиативни грижи; психологически, морални, юридически и др. проблеми.

В програмата са включени гост лектори – професори от престижни университети в Европа, Япония, Израел и др. с пленарни доклади по ключови проблеми на продължителните грижи и палиативната медицина.

С уважение:

Проф. д-р Л. Деспотова-Толева, дм

Председател на Българско дружество по продължителни грижи и палиативна медицина

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условията за участие ще намерите в прикачения файл!

Прикачени файлове

OFERTA_UCHASTIE.pdf

Коментари