Публикация

УМБАЛ „Св. Анна“ е база за обучение на лекари-специализанти, специалисти здравни грижи и акушерки

Ръководството на болницата поздравява всички студенти, с добре дошли и им пожелава на добър час в усвояването на знания.


УМБАЛ „Св. Анна“ е база за обучение на лекари-специализанти, специалисти здравни грижи и акушерки.

Днес в болницата беше първия учебен ден за 157 първокурсници от Медицински университет - София. Тяхната първа лекция беше при доцент д-р Юри Няголов, дм.

Ръководството на болницата поздравява всички студенти, с добре дошли и им пожелава на добър час в усвояването на знания.

Коментари