Публикация

С какво се занимава оптометристът?

Разказва Мила Драгомирова - магистър по оптометрия, преподавател по оптометрия в СУ „Климент Охридски”, председател на Българския съюз на оптометристите, член на Европейската Академия по оптометрия и оптика (ЕАОО) и на Международната асоциация на преподавателите по контактни лещи (IACLE)


Мила Драгомирова е и консултант на кампанията за профилактика на детското зрение. Ето какви разяснения дава тя относно специфичната работа на оптометриста.

Оптометристите са специалисти от сферата на първичното здравеопазване, заедно със зъболекари, медицински сестри, терапевти, оптици, социални работници и др.. Развитието на първичното здравеопазване става един от приоритетите в европейски и световен мащаб.

В какво се състои работата на оптометриста, най-общо:

  • -Извършва оптометрични прегледи за корекция на зрителна острота, предписва очила;
  • -Напасва и предписва контактни лещи, обучава пациенти за правилна употреба и поддръжка на контактни лещи;
  • -Работи със слабозрящи – оптични средства за подобряване на зрението (lowvision);
  • -Терапии и упражнения за подобряване на функциите на очите
  • -Скрининги, профилактика и промотиране на очното здраве
  • -Консултира се с офталмолог, насочва пациенти към офталмолог при необходимост

В България оптометрия се изучава в СУ „Кл. Охридски” като програмите са максимално близки до Европейската Диплома по Оптометрия. Университетът е член на Европейската Академия по Оптометрия и Оптика /ЕАОО/. В момента има завършили почти 100 бакалвари и магистри и около 100 студенти. Бакалаврите са държавна поръчка. Специалността е акредитирана с много висока оценка. Преподавателите са физици, офталмолози, лекари, биофизици, биохимици и др.

Пълен списък на оптиките и центровете, които изъвршват безплатен очен скрининг от 1 септември до 31 октомври 2015 г - може да намерите ТУК.

" }-->

Коментари