Публикация

АСА: Нов законопроект повишава нивото на корупция в аптечния сектор

Проект за промени в ЗЛПХМ затваря пазара на аптеки в Софияи големите градове, като създава предпоставки за търговия с лицензи


Новите текстове в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), подготвян от Министерството на здравеопазването, създават условия за корупционни практики и нелоялна конкуренция. Такова е становището на експертите от Асоциацията на собствениците на аптеки. По информация на АСА работата по текста в проекта на Закона е приключила преди броени дни и предстои публикуването му. Чрез така разписаните текстове в проекта, по мнение на експертите в Асоциацията, се създават условия за корупционни практики и нелоялна конкуренция.

Чрез заложените регулации, под предлог че ще се насърчи отваряне на аптеки в малките населени места, всъщност се цели затварянето на пазара в София, областните градове в страната и по-големите населени места, изтъкна председателят на АСА Николай Костов. Според така разписания проектозакон аптеките ще се изчисляват, а няма да се отварят на свободен пазарен принцип. Решенията къде и колко аптеки да има ще се взимат от администрацията, което е изключително остарял модел на регулация, практикувана в Европа през XIIвек.

„Този проект на Закон няма да реши проблема с аптеките в малките населени места. За собствениците не е стимул да отворят аптека в едно село, ако „квотата“ в областния град, определена от администрация, е изпълнена“, категоричен е Николай Костов и допълва, че единственото, до което ще доведе тази промяна, е възможността един собственик да се стреми да купи нерегламентирано лиценза на вече работеща аптека, за да отвори своя.

Втората възможност, която е не по-малко притеснителна, е че ако администрацията, а не пазарът, решава къде и колко аптеки да бъдат отваряни, то съществува изкушението към нерегламентирани плащания: „Ако има квота за една нова аптека в Ивайловград например, а има двама или трима желаещи да отворят обект там, то кое гарантира честния конкурс и критерии, по които да бъде избран човекът, който да получи разрешително“, коментира още Костов.

Възраженията на Асоциацията се срещу следните текстове в законопроекта:

Чл. 227 а.

Кой, с какви аргументи и критерии определя потребностите на населението за достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеките и по-специално, защо работещи аптеки в големите градове трябва да бъдат ограничавани?

Чл. 227 б.

Интересен е моментът, че в състава на проектната комисия се включват двама представителя на МЗ и трима на БФС. Това е още един аргумент в посока на влиянието, което ще има съсловната организация при регулацията на пазара. Т.е. ръководството на БФС ще решава дали да позволи на даден свой член или друг субект да отвори аптека, което е подчертан конфликт на интереси.

Чл. 227 в.

Към момента пазарът и нуждите на пациентите, определят колко аптеки имат капацитета да обслужат една улица или един квартал. Няма признак, по който 100, 200 или 300 метра да бъдат аргумент в посока на по-добра пациентска грижа.

227 в. (5)

Според т. 5 (а) ще се прави анализ за необходимите магистър-фармацевти в областите и общините според броя на аптеките. Тази регулация недвусмислено цели да ограничи факултетите по фармация, които обучават кадрите в областта на аптеките. Всъщност това е нормативно ограничение на конкуренцията между магистър фармацевти у нас – колкото по-малко специализирани кадри, толкова по-високо търсене и регламентиран пазар за останалите.

Чл. 229, създават се нови ал. 3, 4 и 5

Регламентира се, че Експертният съвет ще дава положително или отрицателно становище при желание за отваряне на нова аптека независимо в кое населено място. Това означава, че този Експертен съвет ще действа като едноличен и краен регулатор, а членовете му могат включително лично да влияят върху това кой и къде да отваря аптека.

Становището на Асоциация на собствениците на аптеки е, че този проектозакон противоречи на Конституцията на Република България, както и на Договора за европейската общност, където се регламентира свободно движение на хора, стоки и капитали.Във връзка с това АСА ще сезира с писмо Европейската комисия за готвените промени в ЗЛПХМ, както и ще изпрати официално становище до Министъра на здравеопазването д-р Петър Москов.

Коментари