Публикация

Фармацевтичният бизнес през 19 в. (ВИДЕО)

В миналото целият процес на производство и продажба минавал през ръцете на фармацевта. Търговският процес се подпомагал от предците на съвременните медицински и търговски представители, наречени ахтари


Аптеките 

Оборудване на всички стари аптеки е било стандартно и абсолютно задължително, а място за импровизация и личен вкус нямало.

Производителите

Приготвянето на медикаментите ставало на място в аптеката и се е правело изцяло на ръка, което било доста сложен и трудоемък процес. Само една аптека във всяко по-голямо селище имала право да приготвя лекарства за царската фамилия.

Дистрибуторите

Търговията в отдалечените краища се осъществявала от т.нар „ахтари“ - пътуващи търговци на лекарства. Освен илачи ахтарите продавали луксозни стоки като подправки, кафе и захар.

Фармацевтите

За да кандидатстват в университет, на бъдещите студенти по фармация се налагало да чиракуват поне 6 месеца в стара аптека, където трябвало да вършат най-мръсната и тежка работа. Едва след това те имали право да преминат към университетското обучение.

" }-->

Коментари

Тихомир Ушев
17 сеп 2015 22:28

Доста любопитно!