Публикация

Безплатни прегледи за здравно неосигурени


Безплатни консултации и прегледи започват в началото на август в Хисар, Карлово и околните села.

„Консултациите ще се извършват в подвижни лекарски кабинети, като ще са безплатни за здравнонеосигурените жители, но няма да се връщат и останалите,” съобщи д-р Георги Божиков, директор на Регионалния център по здравеопазване в Пловдив.

Първият екип ще извършва общи медицински прегледи. Паралелно с него ще има и лекарски кабинет с флуорограф, който изследва състоянието на белия дроб.

„Целта е да се обхванат тези хора, които нямат достъп до специализирана медицинска помощ”, обясни д-р Божиков.

Програмата ще продължи до края на годината. Предвижда се на месец да се извършват по 400 общи прегледа и по 300 с флуорограф.  

 

Коментари