Публикация

Плацебо ефектът се влияе от гените


Учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис предложиха ново обяснение на плацебо ефекта, който представлява симулация на лечение с медикамент /най-често чрез захарни таблетки/.

Истинските лекарства се сравняват с плацебо, за да се установи ефикасността им. Според публикацията на американските невробиолози в Journal of Clinical Psychopharmacology, за индивидуалните различия в реакциите на плацебо в значителна степен роля играят генетичните особености.

Те посочват, че включването на фактора „генотип” при структурирането на клиничните изследвания може да усъвършенства тестването на терапии в бъдеще.

Коментари