Публикация

Уникален апарат изследва туморни маркери

С новата апаратура вече ще могат да се изследват нови маркери за овариален и белодробен карцином


Последно поколение високотехнологичен апарат Architect на американската компания Abbott за изследване на туморни маркери и хормони вече работи в Клинична лаборатория на СБАЛО-ЕАД. Апаратурата е закупена по програмата "Джесика", която се реализира със съдействието на Фонда за устойчиво градско развитие на София. Официалното събитие за подписването на инвестиционния проект се състоя на 4 февруари в болницата.

С това възможностите на лабораторията значително се разширяват като покриват почти всички изследвани туморни маркери и хормони. Апаратурата е изцяло адаптирана към последните акредитационни изисквания на ЕС и се характеризира с напълно автоматизиран процес на изработка на тестовете – намалено ниво на грешки, точност и възпроизводимост на резултатите, вграден качествен контрол и регистър. Изследването на туморните маркери дава представа как се повлиява онкологичното заболяване от провежданото лечение, също така има прочностично значение.

Освен изследваните досега CEA, AFP, HCG, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, SCC, PSA, FPSA, FT3, FT4 и TSHвече ще могат да се изследват HE4, утвърдил се през последните години като най-добър туморен маркер за проследяване на овариален карцином, а така също CYFRA 21-1и PRO GRP - маркери за белодробен карцином.

Сред новите възможности, които се предлагат още са –

определяне на важни кардиачни маркери – BNP, Homocyateine, Troponin I, MPO

изследване на хепатитни антигени

диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза- ANTI-TG, ANTI-TPO, IPTH

Лабораторно мониториране на лекарственото лечение с Methotrexate

Изследванията с новата апартура са достътъпни с направление по НЗОК и по ценоразпис на лечебното заведение. 

Коментари