Спешно да се отменят лимитите за болниците
Национално сдружение на частните болници
Национално сдружение на частните болници
Организация
Спешно да се отменят лимитите за болниците

Спешно да се отменят лимитите за болниците

Парламентът, правителството и министърът на здравеопазването незабавно да вземат мерки за изплащане на цялата изработена и отчетена дейност на лечебните заведения за 2015 г.

Националната кръгла маса за реформи и здравеопазванео без ограничения заяви:

  • Призоваваме парламента, правителството и министтъра на здравеопазването незабавно да предприемат необходимите мерки за изплащане на цялата изработена и отчетена дейност на лечебните заведения за 2015 г., за отмяна на лимитите и недопускане в бъдеще на подобни ограничения. Нека всеки получи това, което е заслужил със своя честен труд и отговорно отношение към пациентите.
  • Не приемаме и няма да приемем в бъдеще дейността на лечебните заведения да се лимитира и да се ограничават по този начин правата на пациентите за достъп до навременно и качествено лечение.
  • Не приемаме и няма да приемем в бъдеще норми, които водят до административно закриване на лечебни заведения, принудително сливане и административни ограничения пред инвестициите и изграждането на нови лечебни заведения.
  • Призоваваме парламента, правителството и министъра на здравеопазването да предприемат необходимите мерки, така че успехът или неуспехът на едно лечебно заведение да зависи само и единствено от пациентите, от това дали те са доволни или не от проведеното лечение. Настояваме държавата да възстанови принципа "Финансирането следва пациента", както и да създаде необходимите правила за ефективен и обективен контрол от страна на институциите, но и на самия потребител на медицински услуги над качеството на медицинската дейност.
  • Призоваваме парламента, правителството и министъра на здравеопазването да предприемат необходимите законови действия за възстановяване на принципите на солидарност и недискримирация и системата на здравното осигуряване, включително и повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски и заплащане на пълната ставка от държавата, както и увеличаване на дела за здрвавеопазване от БВП с цел осигуряване на необходимите финансови, човешки и технологични ресулси за качествено и достъпно здравеопазване.
  • Приемаме изцяло заявеното намерение за комплексно лечение на болните, но същевременно изразяваме позицията, че комплексното лечение се осигурява с организационни и финансови механизми, а не само със сливане или обединение на структури.
  • Призоваваме цялото общество към съпричастност, разбиране и уважение към страдащите ни сънародници.
  • Призоваваме медицинските екипи към търпеливо, етично и зачитащо достойнството отношение към пациентите.
  • Призоваваме цялото общество към толерантност и уважение към висококвалифицирания и отговорен труд, който извършват медицинските специалисти, за да ни спасяват, да облекчават болката ни и обезпечават качеството на живота ни денонощно.
  • Проблемите на здравеопазването не са нито само на лекарите, нито само на пациентите, нито само на политиците. Само с общи усилия и постигане на съгласие те могат да бъдат решени.

Мнения

18 сеп 2015 13:56
Тихомир Ушев
18 сеп 2015 13:56

Пациентите постоянно сме недоволни, че ни искат пари в болниците, но и тях ги разбирам - те откъде да вземат средства за дейността си, като постоянно "ги режат"... Трябва да се търси златната среда - от нас да не искат това, което не можем да платим, но и на болниците да дават адекватни средства. И най-важното е - пълен отказ да лекуват хора, които имат пари, но не си плащат осигуровките. Само тогава ще ни падне стотинката, че не може с години да не плащаш, а после да се тръшнеш, че умираш и да те лекуват...