Публикация

Спешно да се отменят лимитите за болниците

Парламентът, правителството и министърът на здравеопазването незабавно да вземат мерки за изплащане на цялата изработена и отчетена дейност на лечебните заведения за 2015 г.


Националната кръгла маса за реформи и здравеопазванео без ограничения заяви:

  • Призоваваме парламента, правителството и министтъра на здравеопазването незабавно да предприемат необходимите мерки за изплащане на цялата изработена и отчетена дейност на лечебните заведения за 2015 г., за отмяна на лимитите и недопускане в бъдеще на подобни ограничения. Нека всеки получи това, което е заслужил със своя честен труд и отговорно отношение към пациентите.
  • Не приемаме и няма да приемем в бъдеще дейността на лечебните заведения да се лимитира и да се ограничават по този начин правата на пациентите за достъп до навременно и качествено лечение.
  • Не приемаме и няма да приемем в бъдеще норми, които водят до административно закриване на лечебни заведения, принудително сливане и административни ограничения пред инвестициите и изграждането на нови лечебни заведения.
  • Призоваваме парламента, правителството и министъра на здравеопазването да предприемат необходимите мерки, така че успехът или неуспехът на едно лечебно заведение да зависи само и единствено от пациентите, от това дали те са доволни или не от проведеното лечение. Настояваме държавата да възстанови принципа "Финансирането следва пациента", както и да създаде необходимите правила за ефективен и обективен контрол от страна на институциите, но и на самия потребител на медицински услуги над качеството на медицинската дейност.
  • Призоваваме парламента, правителството и министъра на здравеопазването да предприемат необходимите законови действия за възстановяване на принципите на солидарност и недискримирация и системата на здравното осигуряване, включително и повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски и заплащане на пълната ставка от държавата, както и увеличаване на дела за здрвавеопазване от БВП с цел осигуряване на необходимите финансови, човешки и технологични ресулси за качествено и достъпно здравеопазване.
  • Приемаме изцяло заявеното намерение за комплексно лечение на болните, но същевременно изразяваме позицията, че комплексното лечение се осигурява с организационни и финансови механизми, а не само със сливане или обединение на структури.
  • Призоваваме цялото общество към съпричастност, разбиране и уважение към страдащите ни сънародници.
  • Призоваваме медицинските екипи към търпеливо, етично и зачитащо достойнството отношение към пациентите.
  • Призоваваме цялото общество към толерантност и уважение към висококвалифицирания и отговорен труд, който извършват медицинските специалисти, за да ни спасяват, да облекчават болката ни и обезпечават качеството на живота ни денонощно.
  • Проблемите на здравеопазването не са нито само на лекарите, нито само на пациентите, нито само на политиците. Само с общи усилия и постигане на съгласие те могат да бъдат решени.
" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Токуда сдружение на частните болници кръгла маса реформи и здравеоп Дренски

Коментари

Тихомир Ушев
18 сеп 2015 13:56

Пациентите постоянно сме недоволни, че ни искат пари в болниците, но и тях ги разбирам - те откъде да вземат средства за дейността си, като постоянно "ги режат"... Трябва да се търси златната среда - от нас да не искат това, което не можем да платим, но и на болниците да дават адекватни средства. И най-важното е - пълен отказ да лекуват хора, които имат пари, но не си плащат осигуровките. Само тогава ще ни падне стотинката, че не може с години да не плащаш, а после да се тръшнеш, че умираш и да те лекуват...