Публикация

Въпрос №1

Отговорете вярно на поне 5 от общо 10-те въпроса, които ще ви зададем в следващите дни и трима от вас ще спечелят страхотни очила, осигурени от KWIAT


Каква е разликата между очен скрининг и очен преглед?

Отговорете в кратък коментар под публикацията с този въпрос.

Отговор може да намерите ТУК.

Пълните правила на играта ще откриете ТУК.

Последвайте профила на играта, за да сте сигурни, че няма да пропуснете въпрос, а  заедно с него и шанса си да спечелите

" }-->

Коментари

7 окт 2015 21:35

Скрининга се прави с цел откриване на проблем или заболяване и при него не може да се установо точно проблема. При прегледа се установява подробно какъв е проблема,тежестата на заболяването и неговото лечение.

6 окт 2015 14:26

Очнияр скрининг е сравнително кратък преглед на очите, който може да открие наличие на проблем със зрението или потенциален бъдещ проблем. Той не може да открие какво точно не е наред с очите ни. При очния преглед при офталмолог може да се установи в детайли, какъв точно е проблемът със зрението и да се назначи съответното лечение, ако има нужда от такова.

4 окт 2015 11:34

Скринингът не е преглед. Същността му е откриване на опрделена болест чрез бързоприложими тестове и процедури. Скринингът с авторефрактометър позволява добра предварителна оценка на зрителната острота и е подходящ за деца в училищна възраст.

3 окт 2015 23:00
Ана  Попова
3 окт 2015 23:00

Скринигът не е преглед. скрининг означава пресяване и именно това е неговата същност – чрез тестове, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок риск и да им се предложи допълнителна информация, доуточняващи изследвания и ако е необходимо, лечение. Прегледът е извършване на изследвания и процедури, наложени от определени оплаквания на пациента.

3 окт 2015 20:59

Очният скрининг не е преглед, целта му е да се установи евентуален риск от развиване на дадено заболяване и при наличието на такъв се дава допълнителна информация, насочва се към изследвания и т.н. Прегледът е извършване на изследвания и процедури, наложени от определени оплаквания на пациента.

3 окт 2015 12:09
НЕЛИ ЖЕКОВА
3 окт 2015 12:09

Скринингът не е преглед. Същността му е откриване на опрделена болест чрез бързоприложими тестове и процедури. Скринингът с авторефрактометър позволява добра предварителна оценка на зрителната острота и е подходящ за деца в училищна възраст.

2 окт 2015 08:56

Разликата е, че очния скрининг не е преглед.Скринингът е процес, при който се идентифицират неразпознати заболявания или дефекти чрез тестове, които могат да бъдат широко приложени. Скринингът обикновено не е диагностика и изисква по-нататъшно проследяване. Целта му е предпазване от прогресия на заболяването и превенция възникването на заболяване чрез скриниране за рискови фактори.

1 окт 2015 22:41
Ива Атанасова
1 окт 2015 22:41

Целта на очният скрининг е да се установи евенутален риск от развиване на дадено заболяване и при наличието на такъв се дава допълнителна информация, насочва се към изледвания и преглед при очен лекар.

1 окт 2015 07:16
Нели Бенкова
1 окт 2015 07:16

Скринингът не е преглед, а представлява пресяване чрез тестове на хора, които са в по - голям риск и биха се нуждаели от преглед и евентуално лечение.

1 окт 2015 06:54
Нина Райчева
1 окт 2015 06:54

Скринингът не е преглед, а представлява пресяване чрез тестове на хора, които са в по - голям риск и биха се нуждаели от преглед и евентуално лечение.

1 окт 2015 05:41

Скринингът не е преглед ,а означава пресяване и чрез тестове, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок риск и да им се предложи допълнителна информация, доуточняващи изследвания и ако е необходимо, лечение. Прегледът е извършване на изследвания и процедури наложени от определени оплаквания на пациента.

30 сеп 2015 20:38

Съвсем различен от преглед. Установяват се чрез тестове проблемите с очите. После следва преглед.