Публикация

Публикувано е Постановление № 246 за новата класификация на растения и вещества като наркотични

То е обнародвано в Държавен вестник брой:70 от дата 11.09.2015 г.


Постановление № 246 от 7 септември 2015 г. е обнародвано в Държавен вестник, брой:70, от дата 11.09.2015 г.

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм., бр. 97 от 2013 г.)

Прикачени файлове

Постановление №246

Коментари