Публикация

Курс по Лекарствени регулации 2015

​За тези, които все още не са се регистрирали за Есенния курс 2015, организиран от БАЛИ - остават последни свободни места до края на месец септември.


За тези, които все още не са се регистрирали за Есенния курс 2015, организиран от БАЛИ -

остават последни свободни места до края на месец септември.

Чрез този курс Вие се квалифицирате, относно всички нови регулаторни моменти при лекарствата,

които навлизат или предстоят да навлязат.

Така спестявате средства и време, тъй като подобни форуми извън страната са значителни суми

и се дискутират и обсъждат практики у нас.

Вие ставате част от регулаторната мрежа на експерти в областта на лекарствата у нас.

Програма и регистрационна форма може да изтеглите от нашия сайт: www.badibg.org

Коментари