Публикация

Изследване на циркулиращи туморни клетки при пациенти с рак на главата и шията

Методите за броене на циркулиращи туморни клетки имат доказана прогностична стойност при пациенти с метастазиращ рак на гърдата, простатата, дебелото черво и белите дробове.


До този момент, обаче, не е изследвана ролята на циркулиращите туморни клетки при пациенти с рак на главата и шията, подложени на лъчетерапия.В България за периода от 2006 до 2010 г. с това онкологично заболяване са били диагностицирани 7 000 души.

В наскоро проведено пилотно проучване са включени 16 пациенти с първичен неметастазиращ карцином на главата и шията, чиито нива на циркулиращи туморни клетки са били измерени на 5 различни етапа от назначената лъчетерапия. Циркулиращи туморни клетки са изолирани успешно при всички пациенти, като средният им брой преди началото на лъчетерапията е 386 в ml, докато по време и след завършване на лечебния цикъл тази стойност значително намалява при 15 от пациентите (среден брой клетки след приключване на терапията - 90 в ml).При единствената пациентка, за която се отчита повишение в нивата на циркулиращи туморни клетки, причината за това се оказва остатъчен метастазиращ рак в областта на маточната шийка.

Според авторите на проучването, докладваните резултати подкрепят тезата, че циркулиращите туморни клетки могат да се използват като прогностичен биомаркер за повлияването от лъчетерапия на пациенти с рак на главата и шията. Допълнителни изследвания ще бъдат направени върху връзките между нивата на циркулиращите туморни клетки и резултатите от различни типове лечение за този вид рак.

В България НМ Дженомикс предлага изследването за детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки Maintrac®. Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация за метода и заболяванията, при които методът може да бъде полезен. 

" }-->

Коментари