Публикация

Курс "Неясно фебрилно състояние"

07 - 11 декември 2015г., Клиника по инфекциозни болести, ВМА-София


Тема на курса: Неясно фебрилно състояние (НФС)

База за провеждане: Клиника по инфекциозни болести, ВМА-София

Дати на провеждане: 07 - 11 декември 2015г.

Такса участие: 75.00 лв. (за лекари извън системата на ВМА)

 

Програма:

 • Фебрилен синдром
 • Температура и терморегулация
 • Видове неясно фебрилно състояние
 • Етиологични причини за НФС
 • Клинико-лабораторни изследвания при НФС
 • Образни и инвазивни изследвания при НФС
 • Протоколи за действие при НФС
 • Терапевтични принципи при НФС
 • Проследяване и прогноза при НФС
 • Нозокомиално НФС
 • Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит
 • HIV-свързано НФС
 • Неясно фебрилно състояние при възрастни
 • Неясно фебрилно състояние при деца

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

26 септември 2015

Коментари