Публикация

Лекарства с промени в разрешителните за употреба през периода 1-31 август 2015 г.

Лекарства с промени в разрешителните за употреба през периода 1-31 август 2015 г.

Информация за лекарства, разрешени или прекратени за употреба през август 2015 г., както и с подновени разрешения.


Информация за лекарства, разрешени или прекратени за употреба през август 2015 г., както и с подновени разрешения. Детайлна информация ще намерите в прикачените файлове. 

Коментари