Публикация

Лекарства с промени в разрешителните за употреба през периода 1-31 август 2015 г.

Информация за лекарства, разрешени или прекратени за употреба през август 2015 г., както и с подновени разрешения.


Информация за лекарства, разрешени или прекратени за употреба през август 2015 г., както и с подновени разрешения. Детайлна информация ще намерите в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Лекарства, разрешени по централизи...
Разрешени за употреба нови лекарства
Лекарства с подновени разрешения
Лекарствени продукти, с прекратени...

Коментари