Публикация

ХПВ инфекция и рак на маточната шийка: рискови фактори

Сексуалното поведение при жените, включващо години на първи сексуален контакт, брой на сексуалните пратньори и сексуалното поведение на последните, са свързани със завишен риск от заразяване с ХПВ, задържането на инфекцията по-дълго време в организма и развитие на предракови състояния.


Проведено проучване в тази насока оценява рисковите фактори за заразяване с вируса на ХПВ и диагностиката на рака на маточната шийка при жени с установен лош резултат от цитонамазка (ЦН).
ХПВ инфекцията на женския гинетален тракт е най-често срещаната сексуално трансмисивна инфекция. Наличието на последната е до голяма степен възрастово зависима - по-често срещана е при жени и момичета между 15 и 25 години. По-слабото разпространение на инфекцията при жени извън този възрастов диапазон се дължи на по-кратката ХПВ експозиция, самоограничаването от повечето инфекции и неподатливостта на организма към нова инфекция.
Задържането на инфекцията с ХПВ за по-дълъг период от време в организма на жената е задължителен фактор за развитие на рак на маточната шийка. Завишеният риск от заразяване с вируса сред младите пациентки до голяма степен се дължи на понижения имунен отговор и/или по-големия участък от клетки от маточната шийка, които се подлагат на действието на вируса.
Структурно, клетките на маточната шийка при млади момичета се различават от тези при по-възрастните жени. Разликата се състои в наличието на по-големи участъци на „незрели”, млади клетки (т.нар. „раничка”) , които са по-податливи на негативното влияние на вируса. С наличието на такъв епител се обяснява и кръвенистото течение при вземането на цитонамазка.
Рисковото поведение, включващо години на първия сексуален контакт, броят на сексуалните партньори и тяхното сексуално поведение, също се асоциира със завишен риск от ХПВ инфекция. Проучвания показват, че инфекцията с високорискови ХПВ е тясно свързана със сексуалното поведение, социалния статус, броя на ражданията, липса на бариерна контрацепция (като презервативи) и продължителното приемане на орални контрацептиви.
Проучване за връзката между ХПВ инфекцията и рака на маточната шийка се провело между януари 2006 и март 2009г. и включвало 198 жени с лоша ЦН. Всички участнички попълнили въпросници с информация относно възраст, тютюнопушене, години на първи сексуален контакт, брой сексуални партньори и брой бременности. По време на колпоскопия (високоспециализирано изследване на шийката на матката) се взели биопсии от определени участъци. ХПВ тестуването от своя страна класифицирало 12 типа ХПВ като високо рискови (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59). ХПВ – 68 бил класифициран като вероятно високо рисков, а други 7 (ХПВ 26, 53, 66, 67, 70, 73, 82) класифицирали като възможно високо рискови.
Значима връзка била установена сред жените, които преживели първия си сексуален контакт преди 16 годишна възраст и възникването на инфекция с ХПВ. При тези жени, инфекцията с ХПВ 16/18 била значително по-често установявана.
По-ранното започване на полов живот (особено преди 16 годишна възраст) се свързва значително с ХПВ инфекция и особено много с високорисковите типове 16 и 18. Няколко проучвания показали, че инфекцията на маточната шийка се развива скоро след сексуалния контакт, подчертавайки по този начин значимостта на последния. Рискът от инфекция, освен това, се повишавал с всеки следващ сексуален партньор.
Жени, започнали сексуален живот преди 16 годишна възраст са по-склонни да развият ХПВ инфекция. Ранната възраст на първия сексуален контакт (което може да бъде маркер за броя на сексуалните партньори), се асоциира и с риск от прогресия на заболяването сред ХПВ-позитивните пациентки. Активната ХПВ инфекция често се свързва със скорошна сексуална активност, докато латентната (стара) се дължи на заразяване в миналото.
Настоящото проучване сочи, че заразяването на жените с ХПВ е в голяма заисимост от сексуалното поведение на техните партньори. Различни други проучвания сочат повишаване на риска от ХПВ заразяване при мъже вследствие на техния секусален живот и връзката на сексуалното поведение с предаването на инфекцията на техните партньорки.

Ракът на маточната шийка се дължи на ХПВ инфекция и продължителността на действие на вируса в организма. Високорисковите ХПВ 16 и 18 се свързват с около 70% от всички злокачествени заболявания на шийката на матката. ХПВ 16 има най-високия онкогенен потенциал, следван плътно от ХПВ 18. Необходими са все по-задълбочени познания за въздействието на ХПВ, за да се постигне една качествена превенция, диагностика и терапия.

Коментари