Публикация

Влезе в сила Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по пластична хирургия

.


Публикувана е Наредба № 6 от 24 август 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“. Издадена е от Министъра на здравеопазването и публикувана в "Държавен вестник", брой: 72, от дата 18.09.2015 г.

Коментари