Публикация

Инконтиненцията влошава качеството на живот

Д-р Димитър Георгиев, гинеколог от Медицински център „Асцендент”, София, за това какво представлява инконтиненцията и как се лекува.


 

Д-р Георгиев, какво представлява инконтиненцията?

Инконтиненцията е неволно изпускане по малка нужда, невъзможност за задържане на урина. Тя засяга предимно жените в климактериума и след менопаузата. Нерядко проблемът обаче се наблюдава и при „силния” пол.

Има ли разлика в начина, по който протича заболяването в различните случаи?
Да. Има два основни типа инконтиненция. В единия случай се изпуска малко количество урина при внезапно физическо усилие – кашляне, подскачане, тичане, вдигане на тежки предмети... Тогава говорим за стрес инконтиненция. При нея пациентките не стават нощем, за да уринират, а при позиви по малка нужда успяват да стигнат до тоалетната, без да се изпуснат. За втория тип (императивна инконтиненция) е характерно, че няма изпускане при физическо усилие, но позивите по малка нужда са чести и много силни. Стига се до отделяне на голямо количество урина още преди пациентът да влезе в тоалетната. Нощното уриниране е често, а това води до недоспиване, раздразнителност. Наред с двата основни типа има и смесени форми.

Какви са причините за инконтиненцията?
При първия тип (стрес инконтиненцията) най-честата причина са тежки анатомични промени в половите органи на жената, причинени от травматично раждане. Може да става дума и за изменения, причинени от хормонален дефицит. Вторият тип - императивната инконтиненция, се причинява от изменения на пикочния мехур, нелекувани възпаления, възрастови и климактерични нарушения.

Какво е лечението?
Когато става дума за стрес инконтиненция, лечението най-често е оперативно. При много възрастни жени се практикува поставяне на влагалищен песар. При императивна инконтиненция в никакъв случай не бива да се прави операция. Прилага се лечение с медикаменти. И при двата типа може да се правят относително прости упражнения за укрепване на тазовата мускулатура. Наложителна е известна промяна в начина на живот.
Разбира се, преди започване на лечението е наложително изключването на органични заболявания (диабет, бъбречни болести), които водят до инконтиненция.

Как протича медикаментозното лечение?
То продължава няколко месеца. Някои от лекарствата се поемат от НЗОК, други - не. Най-често терапията е успешна, но понякога има рецидиви.

Какви са последиците, ако заболяването не се лекува? 
Инконтиненцията причинява сериозни проблеми не само от хигиенен характер. Влошава се качеството на живот, жените се притесняват, изолират се от обществото. Това може да доведе до психични разстройства. Пациенти с такава диагноза обикновено прекратяват сексуалния си живот. Често се стига до разрушаване на брака. Като цяло близките изпитват неудобство. От друга страна, страдащите от това заболяване могат да станат обект на тормоз от страна на околните.
Инконтиненцията е една от най-честите причини за изпращане на възрастните хора в старчески домове. Това е заболяване, което струва скъпо както на пациентите и техните близки, така и на обществото като цяло. Икономически по-изгодно е то да бъде лекувано.

Какво показва съпоставката между разходите за болен с нелекувана инконтиненция и цената на лечението?  
Само за памперси пациентите харчат около 100 лв. месечно. Общите разходи са над 200 лв. на месец. За оперативното лечение болният заплаща еднократно 300 лв., като приблизително същата сума се заплаща и от обществени средства. Ако пациентът не се оперира навреме, цената е по-висока. Медикаментозното лечение струва между 100 и 700 лева.

МЦ „Асцендент”

983 94 94
983 15 79

Коментари