Публикация

Уникална експозиция на чуждестранни творци гостува в УМБАЛ –Плевен

Изложбата е озаглавена „Апандисит“, в нея участват 22 художници и архитекти, които ще работятв различни сгради на болницата


По покана на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и по повод 150-годишния юбилей на лечебното заведение, през октомври ще се проведе изложба, озаглавена „Апандисит“ с 22 художници и архитекти, които ще работят на място в различни сгради на болницата.

„Апандисит“ разглежда различни архитектурни, исторически, политически и икономически възможности, при които художниците създават своите творби в структурите и сградите на място, ползвайки материали, взаимодействайки с медицинския персонал и студентите, работейки извън обичайния бял куб на пространствата за съвременно изкуство.

Сградите на университетската болницата и техните околности предлагат широк набор от възможни прояви – от скелета на сграда, който получава нова кожа чрез скулптурни и материалистични намеси, през бившата сграда на университета, до първия медицински музей в България, открит през 1965г. – модернистка сграда, проектирана от архитект Атанас Петров.

Артистите работят в различни сфери като архитектура, скулптура, нови медии, живопис, перформънс и свързаните с тях изследователски области. Участниците живеят в различни европейски страни и ползват в работите си специфични материали, структури, а някои от тях и понятия като нюанси на политика на тялото, биополитика, диагностика, изкуство, наука и др.

Силно специфичното място отваря въпроси за функцията на институциите и тяхното взаимодействие с другите, исторически аспекти на медицината от политическата история на България или настъпилите в посткомунистическото общество промени, неговата модернизация и свързаните с нея перипетии.

Изложбата се финансира от Министерството на културата на Австрия.

„…ново определение на статута на болния в обществото и установяването на отношение между подпомагане и опит, помощ и знание; болният трябвало да бъде обвит в колективно и еднородно пространство.“ –Мишел Фуко, "Раждане на клиниката".

Коментари