Публикация

НЗОК: Формуляр Е 104 не е необходим за българските студенти в ЕС


Европейският формуляр Е 104 не е необходим на български ученици и студенти, които се обучават в страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и в Швейцария, съобщава Националната здравноосигурителна каса.

Експерти от институцията са провели среща с представители на германския орган за връзка по въпросите на здравното осигуряване - DVKA. И от двете страни са потвърдили позицията си, че формулярът е необходим само на хората, които работят извън страната.

Доказването на здравноосигурителен статус на гражданите в страна от ЕС се осъществява с валидна Европейска здравноосигурителна карта, без да е необходимо да се представят други удостоверителни документи, припомня здравната каса.

Затова НЗОК и районните каси няма да приемат заявления за издаване на формуляра за ученици и студенти, обучаващи се в тези страни.

Формуляр Е 104 е удостоверение за осигурителния статус на лице, което работи в ЕС извън страната си.

 

 

Коментари