Публикация

Второто мнение е задължително при поставянето на диагноза

Проф.Григор Велев, онкопатолог, управител на Медицинския център за международна онкологична диагностика и лечение - София, пред Хелт медия.


Проф. Велев, какво показват актуалните данни за заболеваемостта от рак?
България се нарежда сред държавите със значителна заболеваемост от злокачествени процеси. В момента около 300 хиляди души са засегнати от различни локализации, форми и стадии на онкологични заболявания. Всяка година 30 хиляди жени заболяват от рак на млечната жлеза, а 20 хиляди – от рак на маточната шийка и ендометриума. Това са доста тревожни данни, които показват, че профилактиката и ранната диагностика не са на необходимото равнище.

Но каква е причината точно онкогинекологичните заболявания да нарастват, при условие че вече има дори ваксина срещу рак на маточната шийка?
Причините са комплексни – липса на система за профилактика, изградена от държавата, лоша здравна култура, недостиг на висококвалифицирани медицински специалисти в много райони на страната. Освен това ваксината церварикс срещу човешкия папиломен вирус, която предпазва от рак на маточната шийка, все още не е включена в имунизационния календар. А в много държави вече ваксинират момичетата от 12-годишна възраст.

Защо се стигна до този недостиг на специалисти, за който говорите?
Защото много от патолозите ни заминаха да работят в чужбина, където заплащането е несравнимо по-високо. А патологът е в центъра на правилната диагноза на едно злокачествено заболяване. Преди 20 години ние имахме около 365 патолози, а днес са само 145. При това и сред тях има хора, които заминават в чужбина. По световните стандарти допустимата грешка в патоморфологичната диагностика на туморите е до 3 процента, а в България понякога тя достига 30 процента!

Това ли е причината да основете Медицинския център за международна онкологична диагностика и лечение?
Причината е, че във всички високоразвити държави от доста години се прие практиката за задължително второ мнение при поставянето на диагнозата и определянето на лечението на туморните заболявания. В нашия център правим именно това – преглеждаме отново биопсичния материал, на базата на който е поставена диагнозата, а ако е необходимо, изработваме нови препарати от парафиновите блокчета. След това възможностите са три – потвърждаване на диагнозата; потвърждаване, но с някои корекции – например за стадия на заболяването или за конкретната разновидност на тумора; и понякога – напълно отхвърляне на първоначално поставената диагноза. Ние имаме сътрудничество с водещите български химио- и лъчетерапевти, както и с известни професори от чужбина – проф. Дояр, проф. Мейе, проф. Дженари. При уточнена диагноза лечението може да се консултира и с тези специалисти, при това на много ниска за тази дейност цена, която е несравнима с хонорарите в Западна Европа.

Какви са възможностите за консултация по съвременните комуникационни канали – например чрез интернет?
Ние започваме сътрудничество с медицински форум на портала www.health.bg, където безплатно ще отговаряме он-лайн на въпроси на пациенти. Разбира се, това е само една първоначална консултация, но тя ще ориентира хората до голяма степен как да постъпят за диагностика и лечение на конкретните си заболявания в областта на онкологията. Туморните процеси са над 460 вида и точната им диагностика изисква постоянно поддържане на квалификацията.

" }-->

Коментари