Публикация

Здравната каса затвърди международния си сертификат за качество


Одиторският екип на „Муди интернешънъл” ООД представи окончателния си доклад от контролния одит на Националната здравноосигурителна каса по изискванията на ISO 9001:2000. Миналата година институцията защити международния сертификат за качество.

В доклада се подчертава: „Одиторският екип се запозна с управление на дейности на едно изключително високо професионално ниво от персонал, притежаващ впечатляваща компетентност, професионално обучение, умения за управление на дейността и опит. Директорът на здравната каса е дефинирал стратегическите направления за всеобхватно развитие и материално-техническо обновление на НЗОК в съответствие с политиката, мисията, визията и съвременните тенденции в сектора”.

Одиторите препоръчват в доклада си касата да продължи действието на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на приложимия стандарт, информира НЗОК.

 

Коментари