Публикация

Личните лекари да сключват договор с филиалите на Спешна помощ (ВИДЕО)

Това ще облекчи работата на личните лекари в малките населени места, защото във филиалите работят местни колеги, които познават болните и техните проблеми.


Преди няколко години НЗОК вмени отговорността за 24-часовото обслужване на общопрактикуващите лекари. В големите градове системата проработи. Там личните лекари създадоха спешни кабинети и това значително улесни работата им.

Не така стоят нещата в отдалечените и в населените места. Ние сключихме договори с кабинети в големия град, но това затрудни пациентите, за които е трудно да пътуват. От друга страна тези кабинети не поемат на 100% грижата за пациентите.

Моето предложение е личните лекари от малките населени места е да могат да сключват договори с местните филиали на Спешна помощ. Това ще облекчи нашата работа, защото във филиалите работят местни колеги, които познават болните и техните проблеми. Ще бъде улесен и достъпът на пациентите до медицинска помощ.

Коментари