Публикация

Всеки 7ми българин със симптоми на свръхактивен пикочен мехур (СПМ). Какви са те?

След проведено проучване е установено, че всеки 7ми българин страда от симптоми на свръхактивен пикочен мехур (СПМ). Синдромът се различава от цистита по симптоматика, като измежду факторите, които влияят за появата му, са бременност, диабет, операции и травми на гърба, дискови хернии, алкохол и др.


Видео интервю с д-р Румен Делиев, уролог и лектор на осма национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ.

Искате да проверите дали страдате от синдрома на СПМ? Попълнете въпросника и разберете.

Коментари

Благодаря на д-р Костова за поставения въпрос. Радвам се, че има интерес по темата СПМ. Стресът има съществено влияние за повечето соматични заболявания. Той е сътояние на силно нервно напрежение, което има негативен ефект. Причините за появата на проблема СПМ не са напълно изяснени. Патогенетично СПМ има два компонента: Неврогенен и Миогенен. Неврогенният е доминиран от сенсибилизацията на периферните аферентни нерви и от увреждане на централните инхибиращи пътища, което може да се провокира и от начина на живот- психотравми и стрес. В рискова група са именно тези хора и пациентите с неврологични заболявания.

Актавис ЕАД
6 окт 2015 14:33

Здравейте, д-р Костова. Благодарим Ви за интересния въпрос, като ще съдействаме за получаването на отговор, като го препратим на д-р Делиев.

Поставих въпрос на Др ДЕЛИЕВ-оказват ли влияние психотравмите и стресовите състояния на диагнозата СПМ-др Людмила КОСТОВА-Враца