Публикация

На Световния конгрес по фармация и фармацевтични науки в Дюселдорф бе представен планът „Две по две“

Планът се състои в предприемането на две инициативи на две нива – едната за действие, насочено към професионалното развитие, а другата за укрепване и защита на интересите на професията


75-тият Световен конгрес по фармация и фармацевтични науки на Международната федерация на фармацевтите (МФФ) беше открит на 29 септември 2015 г. в Дюселдорф, Германия.

По време на церемонията по откриването президентът на МФФ Кармен Пеня, в своето официално приветствие призова фармацевтите и научните специалисти в областта на фармацията по света да утвърждават фармацевтичната професия така, че тя да съответства на сегашните и бъдещите нужди на обществеността по света и да е в състояние ефективно да ги посреща.

Посоката напред се определя от плана на д-р Пеня, наречен „Две по две“ (“Two Times Two”), представен по време на тържественото събитие. Планът се състои в предприемането на две инициативи на две нива – едната за действие, насочено към професионалното развитие, а другата за укрепване и защита на интересите на професията, като и двете се осъществяват на индивидуално и колективно ниво. Хората (пациенти и медицински специалисти), услугите (в областта на общественото здраве и клиничната фармация) и устойчивостта (по отношение на достъп до, използване и утилизация на лекарства) следва да са ключовите аспекти на плана, каза тя.

Д-р Пеня обърна и особено внимание на ролята на фармацевта и отношението към жените. „Мястото на жените в опазването на здравето е специално“, каза тя. „Обикновено жените се грижат за децата и близките. Те учат своите деца на навици за лична хигиена и опазване на здравето. Обикновено, именно жените посещават аптеките за лекарства за своите близки. Но на много места по света днес неравенството между половете в образованието означава, че жените невинаги биват овластени достатъчно, за да осигуряват възможно най-добро здраве на онези, за които се грижат. На жените следва да се гледа като на главен партньор за постигането на отговорна употреба на лекарствата“.

Делегатите на конгреса са близо 3 104 - фармацевти и научни специалисти в областта на фармацията от 111 страни, а надсловът на събитието е „По-добра практика – водена от науката и базирана на доказателства“. Участниците са се събрали, за да обсъдят как да се работи за постигане на възможно най-добра фармацевтична практика. Те ще чуят научната обосновка на това и ще научат как данните и доказателствата са залог за по-добри постижения.

Още снимки от Конгреса можете на намерите тук. 

Коментари