Публикация

Седмата конференция по превантивна медицина ще се проведе във Велико Търново

Целта е тя да спомогне за популяризирането на методите на превантивната медицина и за разширяването на сътрудничеството между всички, които работят и имат интерес да работят в тази област


Българското сдружение по превантивна медицина с удоволствие Ви съобщава, че седмата национална конференция по превантивна медицина ще се проведе във Велико Търново от 11 до 13 ноември 2015г.

Целта ни е тя да спомогне за популяризирането на методите на превантивната медицина и за разширяването на сътрудничеството между всички, които работят и имат интерес да работят в тази област.

За участие в конференцията, изнасяне на доклад или представяне на продукт/продукти, моля изпратете запитване или резюме на нашата електронна поща: prev_med_bg@abv.bg

Допълнителна информация можете да получите в прикачените по-долу файлове, както и на сайта на БСПМ.

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика превантивна медицина Седма национална конференция Българско сдружение по превант БСМП доц. Андрей Галев

Прикачени файлове

uchastie.odt
Приложение 1 регистрационна карта.doc

Коментари