Публикация

Хепатит и пренасяни от кърлежи инфекции са акценти на Национална среща по инфекциозни болести

Тя ще се проведе в Трявна на 8-9 октомври 2015 г.


Следващата седмица в Трявна ще се проведе Десетата годишна национална среща по инфекциозни болести. Откриването е на 8 октомври, четвъртък от 17 часа. 

Ето и предварителната програма:

08 октомври 2015 (четвъртък)

15:00 - 17:00 Регистрация

17:00 – 17:10 Откриване

Приветствие от Председателя на БДИБ
Проф. Д-р. Т. Червенякова, дмн

17:10 – 18:10 Научна сесия: Новости в лечението на инфекциозните болести

17:10 – 17:30 Новости при лечение на HIV инфекция
А.Тимчев

17:30 – 17:50 Съвременно лечение на HCV и HBV - инфекцията
Д. Страшимиров, Т. Червенякова

17:50 – 18:10 Усложнения на антиретровирусната терапия при ХИВ - инфектирани пациенти
Н. Янчева, И. Еленков, Т. Томов, Д. Страшимиров, М. Янкова

18:10 – 18:30 Сателитен симпозиум: Sanofi

Силата на фосфатидипхолин за регенериране на чернодробната тъкан. Хепатропотекция в подкрепа на пациентите
Лектор: Доц. Д-р Лилия Пекова, дм

18:30 – 19:00 Сателитен симпозиум: Angelini/Gilead

Предизвикателства пред клиничното менажиране на ХИВ/СПИН
Лектор: Д-р Ивайло Еленков, дм

Иновативен подход при лечение на ХИВ с режим една таблетка дневно: TAF / TDF
Лектор: Д-р Нина Янчева, дм

19:00 – 19:30 Дест години Българско дружество по инфекциозни болести - реалност и перспективи
Проф. Д-р Т. Червенякова, дмн; Д-р Нина Янчева, дм

20:00 - Вечеря

09 октомври 2015 (петък)

09:00 – 10:40 Научна сесия :Вектор-преносими инфекциозни болести

09:00 – 09:20 КоИ (ко-инфекции) са ВИП (векторни инфекции при пациенти): Животните и/или...
Ветеринарните лекари?
Проф. Д-р Илия Цачев, двмн

09:20 – 09:40 Случай на Марсилска треска с необичайна входна врата
Дойчинова Ц., Г. Ганчева

09:40 – 10:00 Случай с кърлежово-преносими заболявания, лекувани в Инфекциозна клиника - Пловдив, 2013 - 2014
Ватев Н, Стойчева М, Балтаджиев И, Христова И

10:00 – 10:20 Новопоявило се огнище на Конго-Кримска Хеморагична Треска в района на гр.Благоевград
Йорданова Р., К. Плочев, Л. Гайдарска, Е. Лазарова

10:20 – 10:30 Дискусия

10:30 – 11:10 Кафе пауза

11:10 – 11:30 Сателитен симпозиум: Sanofi Pasteur

Неврологични усложниения в хода на грипа
Лектор: Иван Иванов

11:30 – 12:00 Сателитен симпозиум: GSK

DOLUTEGRAVIL базиран режим - един агент, различни пациенти
Лектори: Д-р Т. Томов, дм; Д-р Н. Янчева

12:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 16:00 Научна сесия: Вирусни и бактериални инфекции

Проф. Д-р Цецка Дойчинова

14:20 – 14:40 Тежки форми на остър хепатит Е в област Пазарджик, 2007-2015
Пишмишева М., П. Техаров, Н. Ватев, Е. Велев, Е. Порязова, П. Шиков

14:40 – 15:00 За някои нови вирусни патогени
Доц. Д-р Маргарита Господинова

15:00 – 15:20 Диагностични трудности при пациенти със съмнение за невроинфекция
Михайлова-Гарнизова Р., Ш. Попал-Димитрова, К. Плочев, А. Михова, Д. Икономив, Г. Попов, Д. Стойнова, Р. Андонова, Г. Делиева, Ст. Николов, В. Бусарски

15:20 – 15:40 Случаи на стрептококови менингити при пациенти хоспитализирани в СБАЛИПБ "Проф.Иван Киров" ЕАД - София
Т. Вълков, М. Славова, Е. Александрова, В. Кръстев, М. Илиева, М. Тихолова

15:40 – 15:50 Дискусия

15:50 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 17:00 Сателитен симпозиум: MSD

ХИВ инфекция – предизвикателства пред клинициста
Лектори: Д-р Ивайло Еленков, дм; Проф. Д-р Мариана Стойчева, дмн; Проф. Д-р Мария Николова, дмн

17:00 – 18:20 Сесия Електронни постери

17:00 – 17:10 Хепатит В при родени след 1992, лекувани в Инфекциозна клиника - Пловдив, 2005-2014
Ватев Н, Стойчева М, Петров А

17:10 – 17:20 Клиничен случай на пациент със съмнение за Вирусна хеморагична треска Ебола
Попал-Димитрова Ш., Р. Михайлова-Гарнизова, К. Плочев, И. Христова, Р.Андонова, Д. Димитрова, Д. Икономов, Й. Димова, П. Чобанова, М. Байкушева, А.Корчева, Р. Аргирова

17:20 – 17:30 Клиничен анализ на случаите с невроинфекции в Клиника по Инфекциозни Болести Стара Загора за период от година и половина
Парушева П., Л. Пекова, М. Попов, Н. Димитров, Св. Чакъров, Г. Йосифова, Зл. Караславова

17:30 – 17:40 Инфекциозни усложнения след козметична ринопластика
Б. Фурнаджиев, Р. Михайлова-Гарнизова, Д. Стойнова, К. Плочев, Р.Андонова, Ш. Попал-Димитрова

17:40 – 17:50 Особености в клиничното протичане на тежки форми на варицела
Попов М, Л. Пекова, П. Паришева, М. Колева, М. Димитрова, М. Фъртунова

17:50 – 18:00 Анализ на сезонните колебания при болните от вирусен хепатит А
Петров Д., М. Попов, П. Парушева, Е. Енчев, Лилия Пекова

18:00 – 18:10 Автохтонна висцерална лайшманиоза при деца
В. Велев, К. Вутова, Н. Дървеняшка, Св. Алексиева, Н. Найденова, В. Илчова, Т. Червенякова

18:10 – 18:20 Случай на коинфекция на вирусен хепати тип А и ЕБВ инфекция
П. Петров, Д. Велчева, А. Николова, Е. Бадаланова, М. Русинова, Л. Панчев, Ц. Георгиева, В. Зарчева

18:20 – 18:30 Дискусия и награждаване за най-добре представен постер на актуален научен проблем

18:30 - Закриване

19:30 - Гала вечеря с любезнтата подкрепа на Ewopharma

Коментари