Публикация

Детското здраве и спешната помощ – сред приоритетите на МЗ


Заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев ще ръководи въпросите, свързани с медицинското обслужване, здравното осигуряване и отношенията със съсловните организации на медицинските специалисти.

Другият заместник на д-р Божидар Нанев - юристът Любомир Гайдов, ще отговаря за сектора на общественото здравеопазване и управлението на програми и проекти в областта на здравеопазването.

Административните структури в сектор „лекарства” ще се ръководят пряко от здравния министър, съобщава ресорното ведомство.

Водещи приоритети в началото на работата на екипа на здравния министър ще бъдат детското здравеопазване, укрепването на системата за спешна медицинска помощ, изграждането на национална здравна политика, насочена към запазване на медицинските специалисти в страната.

Цел е и налагането на финансова дисциплина в сектора, включително и разработване на нова методика за финансиране на болничната помощ и стриктен контрол и санкции.

Подготвят се нови устройствени актове на структурите в системата – на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Новата структура във ведомството, съответно в системата, ще бъде предложена въз основа на анализ на информацията и съобразно потребностите и очакванията на гражданите, уточнява МЗ.

Екипът ще работи за създаване на нова среда на синхрон между министерството, здравната каса, съсловните организации на медицинските специалисти и организации на пациентите.

Коментари