Публикация

Онкоболни, които се лекуват с анастрозол, няма да правят допълнителни изследвания

Уточнението се налага, тъй като от 16 септември 2015 г. е актуализирано Приложение 1 на ПЛС и има промяна в референтния продукт


ОНКОБОЛНИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С ЛЕКАРСТВА ОТ ГРУПАТА ОТ АНАСТРОЗОЛА, НЯМА ДА ПРАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ТЕРАПИЯТА СИ

ИЗПРАТЕНИ СА УКАЗАНИЯ ДО РЗОК, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ ЛЕЧЕНИЕ

Във връзка със запитвания на онкоболни пациенти дали е необходимо занапред да доплащат лекарствата, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), с които се лекуват, защото в него са регистрирани по-евтини аналогични медикаменти, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави следното уточнение:

Пациентите, които имат действащи протоколи за лечение с лекарствени продукти от групата на анастрозола (с международно непатентно наименование INN Anastrozole) и занапред ще получават терапията си, без да се изисква да им бъдат направени допълнителни изследвания и консултации, както и да им бъдат издадени нови експертни становища.

Уточнението се налага, тъй като от 16 септември 2015 г. е актуализирано Приложение 1 на ПЛС и има промяна в референтния продукт, което се отразява на стойността, заплащана от НЗОК на всички лекарствени продукти с международно непатентно наименование INN Anastrozole.

За да продължи безплатно терапията на пациентите с действащи протоколи за лекарствен продукт от посочената група, е необходимо те да посетят своя личен лекар, който да ги насочи към лекуващия специалист за терапевтична алтернатива, съобразно наличните в Приложение 1 на ПЛС лекарствени продукти с INNAnastrozole. Назначената терапия се отразява в амбулаторен лист, като при продължаване на лечението с друг лекарствен продукт от международно непатентно наименование INN Anastrozole не се изисква прилагане на допълнителни изследвания, консултации и експертно становище за назначения нов лекарствен продукт.След получаване на новия протокол от лекуващия специалист, той се заверява в РЗОК, а действащият протокол следва да бъде анулиран.

Изпратени са указания до районните здравноосигурителни каси, за да се осигури безпроблемното лечение на пациентите след промяната в ПЛС.

Коментари