Публикация

Представители на НЗОК се срещнаха с пациенти, болни от ревматоиден артрит

НЗОК ще организира работна среща с проф. д-р Рашо Рашков и проф. д-р Румен Стоилов за прецизиране на медицинската целесъобразност на изискванията


На 2 октомври 2015 г., подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – г-жа Иванка Кръстева, покани на разговор представители на три пациентски организации – Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА), Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) и Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ), за да се запознае с техните притеснения, свързани с „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ (www.nhif.bg, линк Лекарства), в сила от 1 август т.г.

На срещата присъстваха и проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, и проф. д-р Румен Стоилов –председател на Българското дружество по ревматология.

След конструктивен диалог, страните се обединиха около следното:

Председателят на АПРА – г-жа Роза Чеглайска, членът на Управителния съвет на Асоциацията – г-жа Анета Драганова, и председателят на БСБББ – г-н Живко Янков, в писмен вид да предоставят на касата своите конкретни забележки към Изискванията, както и предложенията си за корекции.

Междувременно НЗОК ще организира работна среща с проф. д-р Рашо Рашков и проф. д-р Румен Стоилов за прецизиране на медицинската целесъобразност на изискванията.

На 12 октомври т.г. – Световен ден за борба с артрита, НЗОК да организира тристранна среща, на която да се сближат позициите на пациенти, лекари и институция, за да могат болните да получават адекватно и безпроблемно лечение.

В края на срещата подуправителят на НЗОК и служители на институцията се включиха - заедно с пациентските организации и лекарите, в общата снимка - инициатива на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR, European League Against Rheumatism) – „ДА ПОМАХАМЕ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С АРТРИТА”. Снимката е част от кампанията „С движение към подобрение”. 

" }-->

Коментари