Публикация

Първичен алдостеронизъм и сърдечно-съдов риск

Ранното диагностициране е от решаващо значение за успешното лечение. При забавяне настъпват необратими съдови промени


Първичният алдостеронизъм е заболяване, свързано с повишени нива на хормона алдостерон, които водят до повишено кръвно налягане. В последните години се оказа, че то е много по-често, отколкото се смяташе преди. Старото схващане беше, че около 1% от пациентите с хипертония е засегнат от първичен алдостеронизъм. Напоследък стана ясно, че всъщност страдат 5-6 до 10%, което е една значителна честота, като се има предвид огромното разпространение на артериалната хипертония по у нас, а и в целия свят.

Диагностицирането се оказва изключително важно, тъй като сърдечно-съдовия риск (инфаркти, инсулти) при пациенти с първичен алдостеронизъм е много по-висок в сравнение с пациентите с есенциална хипертония. От друга страна, заболяването е лечимо – реално на пациентите може да им се помогне. Именно затова е много важно пациентите да бъдат търсени, за да може да им се окаже своевременна помощ и лечение.

Предизвикателства в терапията има, тъй като не всичко е черно и бяло и подходът зависи от варианта на заболяването. Ако става дума за аденом, лечението е оперативно, а ако става дума за другата форма за заболяването, която е свързана с хиперплазия, лечението медикаментозно. За съжаление се оказва, че въпреки добрите прогнози не се изкуват 100% от пациентите, защото заболяването им е открито късно. А при по-голяма давност вече настъпват значителни промени в самите съдове, които ние вече не можем да повлияем, прилагайки лечението. Така че ранното откриване е изключително важно, за да можем да гарантираме по-високата вероятност за лечение. 

Коментари