Публикация

БЛС: Липсват указания за работа с лекарствения списък


Националната здравноосигурителна каса не е издала през тази година указания за работа със списъците на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от нея. Това се посочва в писмо на изпълняващия длъжността председател на Българския лекарски съюз д-р Стефан Константинов до директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова.

Според ръководството на съсловната организация, липсата на такива указания изключително затруднява работата на специалистите при изписването на медикаменти и вреди на здравето на осигурените граждани.

В писмото се посочва още, че има противоречия между нормативната уредба и изискванията на здравната каса към извънболничната медицинска помощ, които трябва да се отстранят с издаването на указанията.

От ръководството на осигурителната институция от своя страна заявиха, че НЗОК е изпълнила всичките си ангажименти по издаване на указания за предписване и отпускане на лекарства по новия Позитивно-реимбурсен лекарствен списък, по който се работи от 1 юни.
Съгласно нормативните изисквания здравната каса е задължена и е поместила указания за предписване и получаване на лекарства на официалната си интернет страница – www.nhif.bg.

На 30 април, един месец преди влизането в сила на лекарствен списък, документът е публикуван на сайта на институцията. След като е започнала работата със списъка, НЗОК е поместила напомнящо съобщение.

Националната здравноосигурителна каса припомня, че съгласно променилата се и действаща нормативна уредба няма правно основание да изготвя списъци и изисквания към тях за лекари и аптеки във връзка с лекарствените продукти.

Допълнителна информация в полза на лекарите се съдържа на интернет страницата на касата и в рубрика „Лекарства” –  подрубрики „Лекарствен списък” и „Договорни партньори на НЗОК”.
Информация за софтуерите е поместена в рубрика „Софтуер” - подрубрика „Софтуер за аптеки”, линк „Изисквания към софтуера, обработващ рецептите, изпълнявани от аптеките след 01.06.2009 г.”.

При всяка актуализация на позитивния списък касата изпълнява в нормативно определените срокове, съобщава още НЗОК.

 

Коментари