Публикация

Диабетно стъпало

​25% от хоспитализациите при пациентите с диабет се дължат на инфектираното и/или исхемично диабетно стъпало.


Дефиниция на диабетно стъпало: Стъпалото на пациент със захарен диабет, което носи риск за поява на патологични процеси, включващи инфекции, улцерации и/или деструкция на дълбоките тъкани, асоциирани с неврологични нарушения, периферно съдово заболяване и/или метаболитни усложнения на диабета в областта на долен крайник.

Улцерациите на стъпалото предхождат 85% от ампутациите на долен крайник при пациенти с диабет. Един от 680 пациенти с диабет развива артропатията на Charcot.

60 до 70% от хората с диабет имат леки до тежки форми на увреждане на нервите. Водеща причина за ампутации-долен крайник - 82000 / година.

Пациентите на хемодиализа имат 10 пъти по – висок риск от ампутация и 3 пъти по-висока смъртност след ампутация.

Основният фактор за намаляване риска от развитие на диабетната невропатия е стриктният гликемичен контрол.

Скрининг за дистална симетрична полиневропатия се прави веднъж годишно – при пациенти със захарен диабет тип 2 още при поставяне на диагнозата, а при пациенти със захарен диабет тип 1 – 5 години след поставяне на диагнозата, използвайки елементарни клинични тестове.

При пациенти със захарен диабет скрининг за дистална симетрична полиневропатия се провежда ежегодно чрез оценка на: чувствителност при натиск с игла, усет за натиск с 10 g монофиламент, вибрационен усет (128 Hz камертон) в дисталната плантарна област на двата палеца и метатарзалните стави на двата долни крайника и чрез оценка на глезенните рефлекси.

Коментари