Публикация

МУ-Плевен е домакин на Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари

Мотото на традиционния форум е „One-way ticket to innovations” - „Еднопосочен билет към иновациите“


В периода 07-10 октомври 2015 г. на територията на Университетски Телекомуникационен Ендоскопски Център в Медицински университет – гр. Плевен ще се проведе XIII Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари, с мото „One-way ticket to innovations” („Еднопосочен билет към иновациите“) Традиционният за МУ-Плевен младежки научен форум се организира под патронажа на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., Ректор на МУ-Плевен, с подкрепата на УМБАЛ „Г. Странски” и община Плевен.

Научната програма на конференцията е насочена към съвременните аспекти на онкологията и онкоимунологията, иновациите в областта на роботизираната хирургия, спешната медицина, кардиохирургията и биотехнологиите. Водещи световни експерти ще се включат като почетни лектори и ръководители на семинари и работни срещи.

Студентската научна кампания стартира на 06.10. 2015 г. със Сателитно есенно училище за студенти и млади лекари на тема „Иновативни биотехнологии в модерната медицина“, което е включено в рамките на конференцията и участниците в него ще получат допълнителни сертификати. Модератор на инициативата е „Амджен България“, наш партньор и Златен спонсор на конференцията.

Почетен гост на Международната конференция за студенти и млади лекари ще е проф.д-р Робърт Холулей, който е един от основоположниците на Световен институт по роботика в болница „Флорида” и професор по клинична онкогинекология в Медицински колеж към Централен университет, Флорида, САЩ. Той ще бъде награден с отличието „Доктор Хонорис Кауза” от МУ-Плевен и ще изнесе първата си лекция след получаване на титлата.

Ключова лекция върху съвременните аспекти в имунотерапията на ракови заболявания ще представи проф. д-р Кеничиро Хасуми, основател на Международна изследователска фондация „Хасуми“-България и председател на МИФ „Хасуми“ в САЩ. Проф. д-р Вилиян Платиканов, началник КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, ще изнесе интригуваща ключова лекция за новостите в съвременната трансплантология.

Планирани са две работни срещи върху Минимално инвазивни техники в хирургичната практика, с модератори доц. д-р Добромир Димитров и д-р Лъчезар Танчев, и Съвременни концепции и подходи в кардиопулмоналната ресусцитация, с модератор д-р Петко Стефановски.

Ще бъдат проведени и два семинара на тема „Хирургично лечение на вродени сърдечни пороци“, ръководен от проф. д-р Цветомир Луканов, Началник на Отделение по Детска Кардиохирургия към Катедра „Кардиохурургия“ в Университетска Болница Хайделберг, Германия, и „Роля на социалните медии в медицината и възможности за специализация в чужбина“, с модератор д-р Радислав Наков, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Паралелно с работните срещи ще се проведе Кръгла маса на тема: „Да говорим открито за стигмата при психичните болести“, под ръководството на доц. д-р М. Стоименова, д.м., Рък. катедра “Психиатрия“ при МУ-Плевен, по програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве" с дискусия върху сериозността на стигмата за психичните заболявания и борбата с негативите от това медико-социално явление.

В сайта на конференцията до момента са регистрирани около 200 участници, от които: над 150 активни участници с доклади във вид на орални презентации и постери и пасивни участници от МУ-Плевен и други университети в страната и чужбина. Очаква се регистрация на място на около 100 пасивни участници от МУ-Плевен.

Чуждестранни участници в научното събитие са млади лекари и студенти по медицина от различни държави, сред които Беларус, Белгия, Германия, Индия, Ирландия, Македония, Полша, Румъния, Русия, Тунис, Турция, Сърбия, Украйна и др. Сред българските участници са представители на всички висши медицински училища в страната (МУ-Плевен, МУ-София, МУ-Варна, МУ-Пловдив, МФ към Тракийски университет-Стара Загора и МФ към Софийски университет), БАН, УМБАЛ – Плевен и др. центрове. 

Коментари